Protejam mediul

PROTEJAM MEDIUL INCONJURATOR

Produsele noastre conțin în mare parte ingrediente ecologice – și căutăm constant alternative și mai bune pentru a ne putea atinge obiectivele de înaltă calitate, respectând în același timp mediul înconjurător.

 Ne-am definit obiective înalte și ne-am aliniat compania în conformitate cu principii directoare clare. De asemenea, ne-am recunoscut responsabilitatea socială și suntem implicați în proiecte sociale și de mediu.

Produsele noastre conțin numai aditivi anticorozivi netoxici, potriviți optim (așa-numiții inhibitori) care protejează sistemele tehnice în mod fiabil și durabil împotriva coroziunii.

FORMULE ECOLOGICE

Formulările Coolex® N și L precum si Antifrogen® N si L nu conțin nitriți, nitrați, amine, borați, fosfati, silicați și metale grele și nu conțin substanțe CMR datorită formulării. O bună biodegradabilitate completează imaginea de ansamblu.

Protecție excelentă împotriva coroziunii

Cerințele standardului internațional ASTM D 1384 sunt depășite cu mult. Toate testele de coroziune au fost efectuate de un laborator independent de renume, certificat și acreditat.

Clasă scăzută de pericol de apă

Cele două fluide – și amestecurile lor apoase – sunt clasificate în clasa cea mai scăzută de pericol pentru apă (WGK 1).

Cerințe pentru sonde geotermale, colectoare solare și sisteme de refrigerare îndeplinite

Coolex® N și L îndeplinesc cerințele de gestionare a apei pentru sondele și colectoarele geotermale, precum și colectoarele solare și sistemele de refrigerare în conformitate cu Secțiunea 35 Paragraf 2 Clauza 1 Nr. 3 și Anexa 1 din AwSV.

Toate ingredientele Coolex® N și L sunt înregistrate sau preînregistrate conform Regulamentului UE nr. 1907/2006.

NIMIC PERICULOS!

Ambele produse Coolex® nu reprezintă produse periculoase conform ADR/GGVE/GGVSEB.

RoHS

Conform formulării de bază, Coolex® N și L nu conțin ingrediente care ar fi restricționate conform Directivei UE 2011/65/UE (plumb, mercur, cadmiu, crom (VI), bifenil polibromurat, difenil eter polibromurat).

INGREDIENTE NON-TOXICE

Atât Coolex® N, cât și Coolex® L conțin numai aditivi anticorozivi netoxici, potriviți optim (așa-numiții inhibitori) care protejează sistemele tehnice în mod fiabil și durabil împotriva coroziunii.